Etusivu

Tervetuloa

Kotimies Palvelukodit 

sivuille!

Kotimies palvelukoti tarjoaa asumispalvelua 15 asukkaille. Hoivaa, hoitoa, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktiviteetteja asukkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan.

Kotimies on toiminut 22 vuotta ja Hopeakallion palvelujen talossa, talon valmistumisesta 2008 lähtien.

Jokaisella asukkaalla on oma 25 neliön oma huone invamitoitetulla wc-tilalla. 

       
Tärkeimmät toimintamme tavoitteet ovat:    

  • Asukkaan kunnioitus, itsemäärämisoikeuden ja valinnanvapauden turvaaminen.
  • Asukkaan turvallisuus ja turvallisuuden tunteen tuominen arkipäivään.
  • Sosiaalinen yhteisöllisyys, yhteisön jäsen, osallistuminen, sosiaalisen kanssakäymisen tilan luominen. 
  • Asiakkaan yksilöllisyyden tiedostaminen ja siinä tukeminen.
  • Kuntouttava työote, olemassaolevien taitojen ja voimavarojen säilyttäminen ja -lisäys.
  • Esteettömyyden toteutuminen hoitokotitiloissa ja lähiympäristössä.
  • Ryhmäasumispalvelun tuotteen kehittäminen, laadun seuranta ja parantaminen.

Tapahtuu hoitokodissa